Fažol i Gulaš policija je ipak dovela situaciju pod kontrolu!
U Omišu je od 17-18. listopada 2009.
Seminaru organizaciji Speleološkog odsjeka PD Imber održan seminar Komisije za speleologiju HPS o stručnoj izradi nacrta speleoloških objekata.
Na seminaru su sudjelovali članovi 9 speloloških udruga iz Hrvatske, Crne Gore i BiH: SO Imber, Omiš, SO Mosor, Split, PK Pestingrad, Kotor, SO Profunda, Brač, SO Sv.Mihovil, Šibenik, SO Liburnija, Zadar, SO PK Split, Split, SD Mijatovi Dvori, Tomislavgrad i SO Velebit, Zagreb.

Seminar
Nakon uvodnih predavanja, na terenskom dijelu u „Mandićevoj špilji“ se izrađivao speleološki nacrt te špilje, uz poseban osvrt na izbor mjernih točaka, upotrebu mjernih instrumenata i detalje izrade radnog nacrta. Svaki polaznik seminara je izradio kompletan nacrt te 80 m dugačke špilje. Drugi dan seminara u u autokampu „Lisičina“ sudionici su upoznati s koracima obrade nacrta na računalu, od unosa poligonskog vlaka do izrade kompletnog nacrta na računalu. U praktičnom dijelu polaznici su nakon unosa poligonskog vlaka u program Compass uređivali radne nacrte Seminar je bio temeljen na praktičnom radu, te su tempo i razina aktivnosti bili prilagođeni predznanju polaznika.
SeminarPredavači i instruktori na seminaru su bili Teo Barišić, Goran Rnjak, Lovro Čepelak, Ronald Železnjak, Matija Čepelak i Dalibor Paar. Zahvaljujemo se domaćinu SO Imber na izvrsnoj organizaciji seminara, a posebno se zahvaljujemo sponzorima koji su omogućili odvijanje seminara u Omišu: Gradu Omišu, Auto kampu Lisičina, te Velikom domaćinu u selu Naklice – Juri Veliću.
Popis sudionika:
SO Imber , Omiš
Željko Marunčić – Bospor
Nikolina Marić – Nina
Roko Pribičević
Milena Pribičević
Josip Sebeledi
Antonio Kovačić
Ante Kovačić
SO Mosor, Split
Goran Rnjak
Branimir Jukić
Krešimir Prskalo
Silvija Vukušić – Mala
Ratko Cvitanić
Ante Markoč
PK Pestingrad, Kotor
Toni Škanata
Ivan Perčin
SO Profunda, Brač
Davor Cvitanić
Pero Antunović
SO Sv.Mihovil, Šibenik
Antonija Mihaljević
Tatjana Bračanov
Nikolina Barišić
Teo Barišić
SO Liburnija, Zadar
Nikolina Artić
Kristina Zrilić
Kornelija Stipčević
Mateja Miočić
Marko Zornija
Livio Kotlar
SO PK Split, Split
Hrvoje Sunara
SD Mijatovi Dvori, Tomislavgrad
Bošnjak Ivica
SO Velebit, Zagreb
Anđela Čukušić
Tamara Ćuković
Marinko Malenica
Ronald Železnjak
Lovro Čepelak
Dalibor Paar
Marta Malenica
Matija Čepelak.

Ostavite komentar