RAD SA PLANINARSKIM PODMLATKOM

Iako je sama ideja o radu sa osnovnoškolcima već davno bila aktualna pravi RAD SA PLANINARSKIM PODMLATKOM je započeo 09.04.2008. godine na inicijativu Miomira Fistanića. Odmah na početku ideju je podržao Pjero Orlandini, vrlo brzo zatim Diana Ginoski i Željka Škobalj a nakon njih polako i ostali članovi društva tako da danas možemo reći da gotovo svi aktivni odrasli članovi društva daju svoj doprinos u RADU SA PODMLATKOM.
Što se u stvari želi postići u radu sa podmlatkom? Prije svega okupiti osnovnoškolce, pokazati im što mi to radimo, pokušati u njima probuditi ljubav prema prirodi i planinama, naučiti ih najosnovnija pravila o planinarstvu, upoznati ih sa našim sekcijama i polako ih uključivati u rad društva. Može se to i reći, osigurati budućnost društva.
Sam rad sa podmlatkom je tekao više nego glatko. Razlog tome je iznimno iskustvo članova našeg društva, stručna osposobljenost istih kao i činjenica da svi članovi najužeg rukovodstva imaju barem jedno dijete.

U ovoj nepunoj godini dana u samom radu je sudjelovalo devetnaestoro djece od jedne do petnaest godina (MIRJANA JOSIPOVIĆ, IVA JURKO, JURE ČOKOLIĆ, DUJE RASTIJA, ANDRIJANA FISTANIĆ, MARINA FISTANIĆ, ANTONELA SEMEN, IVAN PRELAS, NIKOLA GINOSKI, ANDREA ŠKOBALJ, ORLANDO ORLANDINI, PETRA ORLANDINI, BEPO KUJUNDŽIĆ, TOMA KUJUNDŽIĆ, MARINO TOMAŠ, IVANA TOMAŠ, JURE PAVLIĆ, FILIP GINOSKI I MARIN GINOSKI).
Od početka RADA SA PLANINARSKIM PODMLATKOM održalo se: – 5 predavanja (PRIPREME ZA ODLAZAK U PLANINU, NACIONALNI I – PARKOVI PRIRODE, PD «IMBER» OMIŠ, KRETANJE U PLANINI, «ODA PROLJEĆU»,), – 4 predavanja sa filmovima (STANJE PLANETA I, STANJE PLANETA II, STANJE – PLANETA III, GMAZOVI), – 3 praktična predavanja (SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE ŠATORA, ISTRAŽIVANJE JAMA I ŠPORTSKO PENJANJE-BOLDER), – 1 izlet (POLJIČKA PLANINA) i – 1 izložba slika (NA FOŠALU). Osim gore navedenog PLANINARSKI PODMLADAK je dao svoj doprinos i u dvije akcije društva: 1. 20.04.2008. u akciji ČIŠĆENJA PUTA IZMEĐU DONJE I GORNJE CESTE PREMA PODAŠPILJU i 2. 26.10.2008. u akciji POPRAVLJANJA MARKACIJA NA PUTU VATROGASCI-FORTICA-PLANOVO.
Za prvu godinu RADA SA PLANINARSKIM PODMLATKOM više nego dobro. Iduće godine treba i bit će još i bolje.
Miomir Fistanić

Ostavite komentar