Pravila proljetnog treking kup-a – PTK

Ovo su pravila i propisi kojih se svi natjecatelji koji sudjeluju na utrkama Proljetnog treking kupa (u daljnjem tekstu PTK) moraju pridržavati. Nepridržavanje ovih pravila neće se tolerirati i prihvatiti. Organizatori PTK-a (organizatori utrka) zadržavaju pravo promjene istih, iz razloga da promjene osiguraju sigurnost natjecatelja na utrci. U slučaju promjene ili dopune Pravila i propisa, svi natjecatelji biti će obaviješteni na vrijeme.

 

 

Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila

1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina.

2. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje po sljedećim pravilima:

-minimalna starost maloljetnih natjecatelja u light i jogging kategoriji je 16 godina, uz potpisanu dozvolu za nastup od roditelja ili staratelja.

-natjecatelji mlađi od 16 godina mogu sudjelovati samo na jogging kategoriji ali uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja i uz potpisanu dozvolu za nastup od roditelja ili staratelja.

3. Minimalna starost maloljetne osobe koja se smije natjecati bez pratnje punoljetne osobe je 16 godina.

4. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.

5. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.

6. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.

7. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

6. Organizator svake utrke zadržava pravo promjene uvjeta sudjelovanja na utrci.

 Članak 2.: Kategorije, bodovanje i ukupni poredak

1. Na utrkama PTK-a natjecatelji se mogu natjecati u tri težinske kategorije: Ultra (Mosor Grebbening), Light (Imbertrek, Jesenice Treking, Mosor Grebbening) i Jogging (Imbertrek, Jesenice Treking, Mosor Grebbening)

2. U sve tri kategorije poredak je odvojen za muškarce i žene.

3. Za ukupni poredak u PTK-u boduje se rezultati iz svih triju utrka.

4. Broj osvojenih bodova na jednoj utrci određuje se po sljedećoj formuli:

                ULTRA:                  (pobjednik=1000×koef.3=3000 bodova)

                LIGHT:                  (pobjednik=1000×koef.2=2000 bodova)

                JOGGING:            (pobjednik=1000×koef.1=1000 bodova)

     Osnova za izračun bodova je sljedeća:

mjesto

bodova

 

1.

1000

 

2.

850

 

3.

750

 

4.

700

 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

650

620

590

560

530

500

 

5. Ukoliko na kraju pojedinačne utrke, više natjecatelja zauzme istu poziciju, dodijeliti će im se broj bodova dobivenih aritmetičkom sredinom zauzetih pozicija u poretku.

6. Ukupni poredak u PTK-u odvojen je za muškarce i žene.

 Članak 3.: Nagrade

1. Organizator utrke će za troje prvoplasiranih u ultra, light i jogging kategoriji, odvojeno za žene i muškarce, osigurati prigodne nagrade.

2. PTK će nagraditi troje prvoplasiranih u ukupnom poretku, odvojeno žene i muškarci.

 Članak 5.: Mjerenje vremena

1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.

2. Organizator utrke je službeni mjeritelj vremena.

3. Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.

4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

 Članak 6.: Prijava i startnina

1. Prijava za utrku: na način kako to propisuje organizator pojedine utrke.

2. Uplata startnine: na način kako to propisuje organizator pojedine utrke.

 Članak 7.: Oprema

1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.

2. Obavezna oprema za ultra i light kategoriju sadrži sljedeće:

a) kompas
b) čeona lampa
c) mobitel
d) komplet prve pomoći
e) astro folija
f) zviždaljka
g) zemljovid utrke (od strane organizatora na dan natjecanja)
h) instrukcije za utrku (od strane organizatora na dan natjecanja)

i) natjecateljski karton (od strane organizatora na dan natjecanja)

3. Obavezna oprema za jogging kategoriju sadrži sljedeće:

a) mobitel
b) zemljovid utrke (od strane organizatora na dan natjecanja)
c) instrukcije za utrku (od strane organizatora na dan natjecanja)
d) natjecateljski karton (od strane organizatora na dan natjecanja)

4. Uporaba GPS-a se regulira pravilima pojedine utrke.

5. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

6. Organizator svake utrke zadržava pravo promjene popisa obavezne oprema za svaku kategoriju.

 

Članak 8.: Obavezni dokumenti

1. Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):

a) Osobna iskaznica
b) potvrda o zdravstvenom osiguranju (zdravstvena iskaznica).

 

Članak 9.: Pravila diskvalifikacije

1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje Pravila i propisa PTK-a, kao i pravila pojedine utrke.

2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.

3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i PTK-a te uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.

4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.

5. Korištenje zabranjenih putova, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.

6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.

7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.

8. Ako natjecatelj sakupi više od 45 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od 3 dijela obavezne opreme.

9. Organizator svake utrke zadržava pravo promjene pravila diskvalifikacije natjecatelja.

 

Članak 10.: Penali – kazneno vrijeme

1. Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobiva 15 kaznenih minuta.

2. U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.

3. Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i/ili dodavanju penala.

4. Organizator svake utrke zadržava pravo promjene penala.

 

Članak 11.: Odustajanje

1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.

2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.

3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

 

Članak 12.: Ekološka pravila

1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.

2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.

3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.

4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama PTK-a.

 

Članak 13.: Sponzori

1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora pojedine utrke i PTK-a.

 

Članak 14.: Sigurnost

1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.

2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.

3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.

4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.

5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.

6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.

7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.

8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

 

Članak 15.: Promjena staze

1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

 

Članak 16.: Protesti i žalbe

1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.

2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 48 sati nakon primljene žalbe.

 

Članak 17.: Suglasnost o medijskoj slobodi

1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski

materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.

2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

 

Ostavite komentar