OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA 2005.

Prva OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA PD «IMBER-MOSOR» OMIŠ je počela sa radom 29.09.2005. godine (četvrtak) u prostorijama društva na Punti, Obala gusara bb (BARAKE), pod vodstvom Zvonimira Kujundžića i Pjera Orlandinija.


Uz nazočnost svih šesnaest prijavljenih polaznika škole tog su dana održana dva predavanja: «PRIPREME ZA ODLAZAK U PLANINU» i «KRETANJE U PLANINI». Osim ta dva predavanja, tijekom održavanja škole još je održano petnaest predavanja u devet termina. Teme koje su se obrađivale četvrtkom na predavanjima, nedjeljom bi se praktično primjenjivale na planinama. Ukupno je organizirano deset odlazaka na planine (Poljička planina, Omiška Dinara, Mosor, Biokovo i Kozjak) i dvodnevna završna vježba na Velebitu (Ravni Dabar). 15.12.2005. godine se održao završni ispit koga je položilo petnaest polaznika škole jer je jedna osoba odustala u tijeku školovanja. Dva dana kasnije, 17.12.2005. godine se upriličila dodjela diploma i to na kominu u Borku. PRVA GENERACIJA OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE «IMBER-MOSOR» OMIŠ:
1. MIOMIR FISTANIĆ
2. NENAD JURKO
3. MARKO VRKIĆ
4. DAMIR BAJAMIĆ
5. IVAN TAFRA
6. ANJA MASLOV
7. MATEA MASLOV
8. ZDRAVKO ŠKOBALJ
9. IVICA BEOVIĆ
10. BRANIMIR JURKO
11. STIPE RATKOVIĆ
12. ANAMARIJA KUJUNDŽIĆ
13. MARIN KUVAČIĆ
14. ANĐELKO BALIĆ
15. MARKO BABIĆ

Ostavite komentar