Markacija

imber15.03.20091

OBNOVLJENE MARKACIJE NA PL. PUTU ČEČUCI -PL. SKLONIŠTE “LUDA KUĆA” NA IMBERU

DANA 15.03.2009.
imber15.03.20091U organizaciji Markacijske sekcije našeg društva obnovljene su markacije od Čečuka do pl. skloništa na Imberu. Akciju su odradili Neno Jurko, Zdravko Škobalj, Goran Mlinar, Iva Jurko, Andrea Škobalj i Dijana Jurko. Oko planinarskog skloništa na Imberu ove je nedjelje bilo oko 40-tak ljudi (šteta što su nam neki „utekli“ prije zajedničke slike).

Opširnije

IZVJEŠČE MARKACIJSKE SEKCIJE ZA 2008. GODINU

Markacijska sekcija „PD IMBER“ broji 12 članova. Od toga su dva registrirana markacista voditelja i sedam markacista pripravnika a ostali su članovi sekcije.

10. 02. 2008 god.
Markacijska sekcija započela sa trasiranjem i čišćenjem pl.staze R.Mlinice– Visećgrad.

17. 02. 2008 god.
Nastavljeno trasiranje i čišćenje pl. staze R. Mlinice-Visećgrad.

24.02. 2008 god.
Završeno markiranje pl. Staze Visećgrad- Fortica.

02.03. 2008 god.
Nastavljeno trasiranje i čišćenje pl. staze R. Mlinice-Visećgrad.

Opširnije