IZVJEŠČE MARKACIJSKE SEKCIJE ZA 2008. GODINU

Markacijska sekcija „PD IMBER“ broji 12 članova. Od toga su dva registrirana markacista voditelja i sedam markacista pripravnika a ostali su članovi sekcije.

10. 02. 2008 god.
Markacijska sekcija započela sa trasiranjem i čišćenjem pl.staze R.Mlinice– Visećgrad.

17. 02. 2008 god.
Nastavljeno trasiranje i čišćenje pl. staze R. Mlinice-Visećgrad.

24.02. 2008 god.
Završeno markiranje pl. Staze Visećgrad- Fortica.

02.03. 2008 god.
Nastavljeno trasiranje i čišćenje pl. staze R. Mlinice-Visećgrad.


06.04. 2008 god.
Dio markacijske sekcije nastavilo sa trasiranjem i čišćenjem pl staze R.Mlinice-Visećgrad a ostali dio sekcije ponovilo markacije od pl. skloništa do vrha Omiške Dinare (Kula 864m).

12.13 04. 2008 god.
Markacijski tečaj na mosoru uspješno završili sedam polaznika.

20.04.2008god.
Markacijska sekcija završila radove trasiranja i čišćenja pl. staze R.Mlinice-Visećgrad.

04.05. 2008 god.
Započelo čišćenje pl. Staze Naklice- Komornjak.

17.05.2008 god.
Markacijska sekcija očistila i markirala pl. stazu Naklice- Komornjak.

25.05. 2008 god.
Markacijska sekcija markirala pl. stazu R.Mlinice-Visećgrad.

12.10.2008 god.
Markacijska sekcija očistila i markiranu pl. stazu Podašpilje – Primorski Dolac.

19.10. 2008 god.
Markacijska sekcija postavila planinske putokaze pored crkvice „Gospe od Sniga“

26.10.2008 god.
Markacijska sekcija očistila i ponovila markacije na pl. stazi Omiš-Fortica-Planovo. PLAN RADA ZA 2009 GODINU Obnoviti sve postojeće pl. staze na Omiškoj dinari i postaviti pl. putokaze.

Ostavite komentar