AKCIJA MARKIRANJA PUTA DVORNICA-SVINIŠĆE-KUČIĆE

Dana 30.05.2010
P5291298Akcijom MARKIRANJA PUTA DVORNICA-SVINIŠĆE-KUČIĆE . dovršena je kompletna KRUŽNA STAZA KANJON-DINARA (PRVA OKUKA PREMA KUČIĆIMA-TISNE STINE-JAVORNICA-STUDENCI-SLAPOVICA-KUČIĆE-SVINIŠĆE-DVORNICA) u ukupnoj dužini od petnaestak kilometara.

P5291303
U završnoj akciji su sudjelovali: SREĆKO VUKASOVIĆ, VEDRAN VUKASOVIĆ, TONĆI SEMEN, IVAN PRELAS I MIOMIR FISTANIĆ koji su uspjeli izmarkirati stazu od preko šest kilometara za nepunih osam sati.
Miomir Fistanić

Ostavite komentar