soznak2je osnovan 2006. godine i danas broji desetak članova. U ovom kratkom vremenu odsjek je samostalno nabavio,svu potrebnu opremu. Istražio i obilježio dvadesetak jama na području Omiške Dinare, Mosora, Biokova i Velebita.
Članovi SO Imbera su aktivno sudjelovali na seminarima: Speleo spašavanja, izrade nacrta speleološkog objekta, proklesavanja u speleo objektima te stručnog seminara o izradi i vrednovanju speleo nacrta.
Najznačajniji rezultati u protekle tri godine od osnutka do danas odnose se na sudjelovanje članova SO Imbera( Nikolina Marić-Nina, Željko Marunčić-Bospor i Ivica Beović-Ivo ) u istraživanju jame Kite Gačešine na Crnopcu, Velebit, ekspedicijama: 2005.,2006.,2008. godine jama Nevidna Voda, Bosna i Hercegovina (Ivica Beović-Ivo, Branimir Jurko-Brane, Marko Babić, Željko Marunčić-Bospor, Nikolina Marić-Nina) te jami Munižabi Crnopac, Velebit 2005. godine (Nikolina Marić-Nina); i otkrivanju lokaliteta novih jama.

Ostavite komentar