forticaDana 15.03 2007 krene jedna ekipa planinara u obilazak posljednjih ostataka zidina grada na takozvani Trijun. Bilo je na ideju Pere Karminatija da se i ta građevina dovede u red, očisti od svakojakog nereda koje su godinama ljudske nemarnosti prouzročile. Nakon te akcije stvoreni su uvjeti za osnivanje sekcije za očuvanje kulturne baštine i ekologija prirode. Kako se raspravljalo o dosadašnjim akcijama na obnovi Starog grada-Fortice i kako sam ja i Pere Karminati jedini od planinara učesnici iste, dat je prijedlog da se ja, Slobodan Crnjanski imenujem voditeljem iste sekcije, jer sam već dugogodišnji obnovitelj Starog grada-FORTICE. TrijunPosljednji ostaci zidina od Cetine uz Dinaru do vrata od grada koja su na istoku, a to je sastavni prolaz-Planovo, Točilo, Mirabela do samog Trijuna, kojeg smo sad očistili. A to su sve nulta kategorija hrvatske baštine, gdje smo našli zatrpane kamene škale uklesane u polu dinare i četvrtaste rupe od ograde koja je bila uz iste. za priliku čišćenja bilo nam je potrebno nešto alata kojeg smo dobili donacijom, centra za kulturu i turističke zajednice. Akcije za daljnju obnovu Fortice su u tijeku, a čišćenju i održavanju oko nje sam osobno angažiran velike akcije na dizanju kamena za gradnju zidina, namještanje drvenih škala od hrastovine za ulazak u Forticu i panoa za sami objekt da bi turistički bilo prikazano. Daljnje akcije su bile na čišćenju i obilnom probijanju puta za utvrdu sa strane Cetine na VISEČGRAD. I taj put je markiran. Sekcija je u svom vremenu stalno surađivala i svakojako učestvovala sa markacijskom sekcijom u njenim akcijama.

Slobodan Crnjanski

Ostavite komentar