Pravilnik Imbertreka

PD „IMBER“ OMIŠ
SPORTSKA SEKCIJA
Cetinska cesta 38
21310    OMIŠ

Na svojoj 124. sjednici 29. siječnja 2014. godine,IZVRŠNI ODBOR PD „IMBER“ OMIŠ donio je

PRAVILNIK „IMBERTREK-a“

Ovaj pravilnik je skup pravila i propisa vezanih za utrke koje svake godine u ožujku organizira PD „IMBER“ OMIŠ SPORTSKA SEKCIJA a koje nose ime „IMBERTREK“.

Pravilnika se moraju pridržavati, kako organizatori tako i natjecatelji koji sudjeluju na utrkama.

Nepridržavanje ovih pravila neće se tolerirati.

Organizator utrke zadržava pravo promjene istih, naročito ukoliko je to potrebno radi sigurnosti natjecatelja.
U slučaju promjene ili dopune Pravila i propisa, svi natjecatelji biti će obaviješteni na vrijeme.
Natjecatelji su dužni dobro proučiti i zapamtiti pravila i propise, kako bi izbjegli eventualne probleme i nejasnoće koje mogu nastati nepoznavanjem istih.

Članak 1.
Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila
1.    Svi natjecatelji moraju imati 18 godina.
2.    Natjecatelji od 16-18 godina mogu sudjelovati u planinarskoj i jogging kategoriji ukoliko imaju potpisanu dozvolu za nastup od roditelja ili staratelja.
3.    Natjecatelji od 14-16 godina mogu sudjelovati u jogging kategoriji ukoliko imaju potpisanu dozvolu za nastup od roditelja ili staratelja.
4.    Natjecateljima mlađima od 14 godina dozvoljeno je sudjelovanjeu jogging kategoriji ali uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja i uz potpisanu dozvolu za nastup od roditelja ili staratelja.
5.    Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
6.    Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
7.    Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
8.    Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

Članak 2.
Kategorije, bodovanje i ukupni poredak
1.    Na utrci natjecatelji se mogu natjecati u najviše tri kategorije: Ultra (cca 50 km), Planinarska (cca 25km) i Jogging (cca 10 km) kategorija.
2.    U svim kategorijama poredak je odvojen za muškarce i žene.

Članak 3.
Mjerenje vremena
1.    Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2.    Organizator utrke je službeni mjerilac vremena.
3.    Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.
4.    Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

Članak 4.
Prijava i startnina
1.    Prijava za utrku: na način kako to propisuje organizator utrke.
2.    Uplata startnine: na način kako to propisuje organizator utrke.

Članak 5.
Oprema
1.    Organizator svake godine posebno propisuje koju osobnu opremu natjecatelji moraju nositi sa sobom.
2.    Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

Članak 6.
Obavezni dokumenti
1.    Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):
a) osobna iskaznica i
b) potvrda o Zdravstvenom osiguranju (zdravstvena iskaznica).

Članak 7.
Pravila diskvalifikacije
1.    Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje Pravilnika (Pravila i propisa natjecanja).
2.    Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3.    Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4.    Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
5.    Korištenje zabranjenih putova, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
6.    Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja.
7.    Dolazak na određenu kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.
8.    Ako natjecatelj sakupi više od 90 kaznenih minuta.

Članak 8.
Penali – kazneno vrijeme
1.    Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobiva 30 kaznenih minuta.
2.    U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.
3.    Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i dodavanju penala.

Članak 9.
Odustajanje
1.    Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2.    Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3.    Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

Članak 10.
Ekološka pravila
1.    Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
2.    Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3.    Zabranjeno je odlaganje smeća na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
4.    Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran.

Članak 11.
Sponzori
1.    Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora pojedine utrke.

Članak 12.

Sigurnost
1.    Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2.    Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3.    Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4.    Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5.    U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6.    Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
7.    Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minut1. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

Članak 13.
Obilazak kontrolnih točaka
1.    Natjecatelji obilaze kontrolne točke po redoslijedu od KT1 nadalje,osim ako organizator ne navede drugačije.      
                
Članak 14.
Promjena staze
1.    Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

Članak 15.
Protesti i žalbe
1.    Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
2.    Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.

Članak 16.
Suglasnost o medijskoj slobodi
1.    Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2.    Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijal.

Članak 17.
 „IMBERTREK“ može, ako to odluči IZVRŠNI ODBOR I SABOR PD „IMBER“ OMIŠ, ući u ligaški sustav natjecanja.

U Omišu, 29. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK PD „IMBER“ OMIŠ
Zvonimir Kujundžić, v.r.

Ostavite komentar