Reaktivirana penjačka sekcija!

Dana  04.05.2009.
Nakon dužeg vremena neaktivnosti ponovno je reaktivirana penjačka sekcija sa novim vodstvom. Nadamo se da če im se planovi ostvariti i da če se nači i novih članova za taj sve popularniji šport. Ovo vam prilikom donosimo zapisnik sa prve sjednice osnivanja penjačke sekcije.
 
Z A P I S N I K
SA 1. SJEDNICE PENJAČKE SEKCIJE
 
POČETAK: 19,10 sati
NAZOČNI: Tomislav Novaković, Ivan Tafra, Darko Buškain, Nikola Ora, Josip Duraković, Ivan Prelas – članovi sekcije te Miomir Fistanić, Pjero Orlandini i Nenad Jurko – članovi društva.
 

Sjednicu je otvorio Tajnik društva Miomir Fistanić i objasnio inicijativu nekoliko članova društva o reaktiviranju penjačke sekcije PD “IMBER” OMIŠ.

 

Nakon toga je, uz prijedloge nazočnih, Miomir Fistanić predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izbor voditelja i zamjenika voditelja penjačke sekcije
3. Članarina
4. Plan rada za svibanj i lipanj
5. Razno.
 
Ad.1. Na prijedlog Miomira Fistanić
JEDNOGLASNO JE ZA ZAPISNIČARA IZABRAN DARKO BUŠKAIN A ZA OVJEROVITELJE ZAPISNIKA NIKOLA ORA I TOMISLAV NOVAKOVIĆ.
 
Ad 2. Na prijedlog Tomislava Novakovića
JEDNOGLASNO JE ZA VODITELJA SEKCIJE IZABRAN IVAN TAFRA A ZA ZAMJENIKA VODITELJA NIKOLA ORA.
 
Ad 3. Nakon prijedlog Pjera Orlandinija
JEDNOGLASNO JE DONEŠENA ODLUKA DA JE MJESEČNA ČLANARINA 30,00 KUNA.
 
Ad4. Nakon poduže rasprave
JEDNOGLASNO JE USVOJEN PLAN RADA ZA RAZDOBLJE SVIBANJ-LIPANJ:
1. SVAKODNEVNO PENJANJE U PLANOVU I OKOLICI,
2. UREĐIVANJE BOLDERA,
3. ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE PENJALIŠTA U PLANOVU I KANJONU CETINE,
4. ORGANIZIRANJE PENJAČKE ŠKOLE.
Ad5. Po ovoj točci nije bilo prijedloga za raspravu.
 
Sjednica je završila u 19,45 sati.
 
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:                                                                   ZAPISNIČAR:
1. Nikola Ora ___________________                                                _________________
2. Tomislav Novaković ___________                                                     Darko Buškain