Jamu Mokre noge pronašli su članovi SAK Ekstrem 2009. godine (Kotarac i Topić) prilikom izviđanja terena za ekstremovu zimsku turu. U prvom navratu spustili su se 50-ak m duboko koristeći se debljim granama za spuštanje niz manje ulazne vertikale. Od tada se istražuje u više akcija (članovi Ekstrema i Imbera) pri čemu je jama nacrtana do -430 m a spustilo se u dvoranu na -700 m. Ime je dobila zbog kišnog vremena i mokrih nogu na prvome istraživanju.

Mokre_01

 

Logor ”Mokre noge 2011.” Organiziran je od 3. do 9. kolovoza. Na logoru je sudjelovalo 35 ljudi iz 8 dalmatinskih društava. Pomoć u radu dali su i članovi stanica HGSS Makarska i Split kao i djelatnici JU Park prirode Biokovo. Prema podacima dobivenim na temelju Compassa jama je istražena do dubine od -831 m. Nacrt se sređuje. U jami postoje mogućnosti za daljnje napredovanje: treba pregledati završnu vertikalu u kojoj ima bočnih prolaza. Iako izgledaju zarušeni, nisu detaljno pregledani zbog nedostatka vremena. Upitnik je i manja vertikala u kanalu prije LegoLanda – pretpostavlja se da se spajaju. Ali, ipak, radi se o prostoru u koji se nije ušlo. U dvorani se nalazi mala pukotina na visini od 6 m između slojeva. Obrasla je koraloidima. Treba penjati i proširivati. Meandar na 430 m nije dovršen zbog uskih djelova. Pretpostavlja se da se spaja u vertikalu koja se spušta u dvoranu. Vertikala koja se spušta u dvoranu je velikih dimenzija (do 60 m širine) i, pretpostavlja se, preko 300 m dubine. Najviše što se može ući u nj je kroz okno na -450 m dubine. Tuda se nije spuštalo zbog kršljivih stijena i ekipa u dvorani.Treba nastaviti s penjanjem na – 160 m dubine. Na Dekinoj polici (-289) meandar se nastavlja na suprotnu stranu od vertikale – prolaz je vrlo uzak i iza se nalazi vertikala. Ima dosta koraloida. Treba proširivati.

Dnevnik ekspedicije
03. 08. 2011. (srijeda)
U 8,00 krenulo se iz Splita put Makarske gdje smo se susreli s ekipom iz SAK Ekstrema. U 12,00 ekipa je krenula s parkinga uz cestu na Biokovu prema jami. Hoda do jame je oko sat vremena. Logor je smješten u šumici stotinjak metara od jame. Šatori su razmješteni po livadama i šumarcima uokolo. Odlazi se i po drugu turu stvari i opreme. Po povratku se organizira prostor u šumici – pravi se vatrište, organizira kuhinja i oružarnica. Određuje se i mjesto koje služi kao WC – u obližnjoj vrtači. Izrađuje se plan rada i raspored ekipa u jami. Do večeri posljednji članovi dolaze u logor.

Mokre_01

04. 08. 2011. (četvrtak)
Ujutro (9.45) postavljačka ekipa (Toni, Davor i Vjetar) kreće u jamu i nastavljaju s postavljanjem i crtanjem jame od -430 m (do te dubine je jama bila postavljena u pripremnoj akciji). U 11.15 kreće ekipa koja postavlja bivak (Frane, Ante, Marina, Zlatan i Hrvoje). Zadatak im je postaviti bivak na -480m. Dio ekipe kroz jutro odlazi po vodu.Također, dvije ekipe odlaze istraživati otprije rekognistcirane jame. Marin, Bospor, Dino, Ružica i Šego istražuju jamu sat vremena hoda od logora i pronalaze spit na dubini od -35 m. Kasnije se utvrdilo da je to Jama prije Afrike. Nakon toga rekognisticiraju dio terena u blizini Vilimove jame. Kate, Dane, Frenky, Nina i Meteor rade jamu Moja – Tvoja i istražuju je do dubine od 113 m gdje jama završava. Do večeri se dio ekipe za bivak vraća iz jame u logor.

Mokre_01

05. 08. 2011. (petak)
U 2.00 izlazi drugi dio ekipe za bivak s informacijama od prve postavljačke ekipe. Izradili su prečnicu na – 450 m dubine u ogromni paralelni prostor za koji se utvrdilo da je gornji dio vertikale što se spušta u dvoranu. Pogledali su meadar na -430 m u koji otječe voda iz gornjih djelova jame i zaključili da je prolazan i došli do nove vertikale. Također su postavili jamu do dvorane čiji je vrh na -680 m. Nacrtali su vertikale do tog mjesta. Pregledali su dvoranu i otkrili tri nove vertikale na dnu. Ujutro im je plan pregledati meandar na 430 m i izaći vani. U 14,00 druga postavljačka ekipa (Marin, Kate i Dane) ulazi u jamu. Snimaju jamu do bivaka i precrtavaju djelove. Na izlazu susreću prvu postavljačku ekipu. U večernim satima dolaze na bivak. Također kreće i ekipa ”turista” do -280 m (Dekina polica). Jedna ekipa odlazi na rekognosciranje i pronalaze tri nove jame. Ekipe istražuju i crtaju jednu manju špilju (Tehnička špilja) i jamu u neposrednoj blizini logora duboku oko 25 m (Vodovod i Kanalizacija d.o.o.). U njoj nalaze jezero s pitkom vodom odakle će se dalje opskrbljivati logor. U kasnim večernjim satima svi se vraćaju u logor

Mokre_01

06. 08. 2011. (subota)
Prva postavljačka ekipa u ranim jutarnjim satima kreće s bivaka crtati dvoranu i istražiti novootkrivene vertikale. Marin crta dvoranu uz pomoć svjetlećih štapića ,dok Kate i Dane napreduju u vertikali. Dvorana je velika, dimenzija 200 x 80 m. Kate i Dane se spuštaju do dubine od oko 750 m kroz vrlo zarušenu dvoranu. Staje se na rubu veće vertikale. Nestalo je opreme za napredovanje. Do tog mjesta je nacrtano i vraćaju se u bivak. Nacrtan je i manji fosilni meandar na dnu velike dvorane. Bospor i Frane spustili su se u jamu po informacije od druge ekipe. Krešo, Dragan i Zlaja rade meandar na -430 m. Krešo se spušta u bivak i ostaje spavati – sutra će biti dio ekipe raspremača. Vani, dvije ekipe kreću u istraživanje Ljubavne jame i rekognosciranje terena. Na povratku istražuju jamu Rebrica (mala pukotina). Odlazi se i po vodu u obližnju jamu. U kasnim satima Frane izlazi zadnji iz Mokrih nogu s informacijama o potrebnoj opremi.

Mokre_01

07. 08. 2011. (nedjelja)
U 6.00 Hulk i Šego kreću u Mokre noge donijeti još potrebnih užeta za nastavak istraživanja. Hulk se s postavljačkom ekipom spušta do dvorane. Postavljači nastavljaju sa spuštanjem i crtanjem u zarušenoj dvorani (LegoLand) i spuštaju se niz 85-metarsku vertikalu. Dno je zarušeno i nije otkriven prolaz dalje među glondžama. Prema radnim nacrtima, tu je dno na -831 m dubine. Zatim počinju s raspremanjem jame i raspremaju do dvorane. Iznose opremu na bivak i dalje vani. Popodne ulazi raspremačka ekipa (Filio, Frenki i Basto) koji će se pridružiti Kreši koji je prespavao dan u bivaku. Zajedno se spuštaju u dvoranu i nakon šetnje raspremaju jamu do bivaka i odlaze na spavanje. Vjetar, Zlatan i Hrvoje odlaze nacrtati dio meandra koji se vidi iz vertikale i penjati u dolazni meandar na – 165 m. Staju nakon 10 m zbog praznih akumulatora. Dio ekipe odlazi na rekognosciranje.

Mokre_01

08. 08. 2011. (ponedjeljak)
U 9.00 Vjetar, Božo i Davor odlaze raspremiti bivak. Dva sata kasnije, Hulk, Dujmić i Zlatan ulaze kao pomoć raspremačima. Popodne ulaze Marin, Kate i Dane dovršiti Vjetrov penj na -160 m. Popelo se 20 m uz meandar i došlo na policu s koje treba penjati još nekoliko metara. U 16.00 ulaze Bospor, Nina i Mate pomoći raspremačima. U kasnijim popodnevnim satima u raspremanje se uključuju Toni i Ante. U 19.30 je cijela jama raspremljena i svi su vani. U večernjim satima gotovo cijela ekipa nosi veliku količinu opreme i stvari do auta i vraća se na logor. Fešta!

Mokre_01

09. 08. 2011. (utorak)
Rano ustajanje i odlazak s logora. Piće u Makarskoj. Odlazi se do Pavića mosta na Cetini gdje se oprema pere. Gradele i razlaz ekipe.

Mokre_01

Popis prisutnih – Mokre noge 2011
SO HPD Mosor – Split:
Marin Glušević, Katja Milišić – Kate, Ivo Andrić – Nobelovac, Ante Markoč – Bunar, Marina Maleš, Danijel Krstulović – Dane, Ivan Limić – Lastan, Hrvoje Dujmić, Davorin Šego, Ružica Radalj, Dino Cikatić, Filio Trgo, Robert Režić – Robi, Boris Omrčen – Hulk, Dragan Vujnović – Pajky, Nataša Šimić – Draga, Mladen Palinić, Veljko Martinović – Foto
Speleološko – alpinistički klub Ekstrem – Makarska:
Mate Ravlić, Toni Tursić – Frenky, Dragan Delić, Hrvoje Škrabić, Kristijan Topić – Basto Nino Roso
SO HPD Imber – Omiš: Željko Marunčić – Bospor, Nikolina Marić – Nina, Antonio Kovačić – Toni, Ante Kovačić
Speleološko društvo Špiljar – Split: Frane Kožomelj;
SO HPD Sv. Mihovil – Šibenik: Goran Rnjak – Vjetar, Zlatan Trokić;
SD Profunda – Brač: Davor Cvitanić, Božidar Vlahović – Crack
SO HPD Liburnija – Zadar: Krešimir Prskalo – Brat Ante Križanac – Meteor
SO HPD Biokovo – Makarska: Stipe Bušelić
Tekst i fotografije: Marin Glušević

Ostavite komentar