Pozivamo sve zainteresirane na prijavu za sudjelovanje na speleološkom logoru jama ” Stara škola ” 2016. Park Prirode Biokovo

 

Prijaviti se možete ako pratite link – Prijava “Stara škola”

 

Ciljevi logora jama”Stara škola” Park Prirode Biokovo:

 Izrada topografskog nacrta (profil i tlocrt)

 Nastavak istraživanja na dnu jame

 Fotodokumentacija i video zapis

 Znanstveno uzorkovanje (biospeleologija)

 Rekognosciranje terena u okolici jame

Smještaj sudionika logora bit će u planinarskom domu pod vrhom Sv.Jure

http://www.hps.hr/info/hrvatski-vrhovi/sv-jure-vrh/, kao i baza polaska do isturenog kampa,

koji će se nalaziti u samoj blizini speleološkog objekta.

Prijave (i sve informacije) za sudjelovanje na logoru mogu se izvršiti na

 e-mail bospor.maruni@gmail.com

 mob. 0989971939 Željko Marunčić – Bospor

Molimo Vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 18. lipnja 2016. god.

Za sve, sudionike logora kotizacija iznosi 200 kn (po osobi). Svako društvo, odsjek, klub,

sudjelovanje na logoru, pomaže sa dijelom opreme potrebne za opremanje speleološkog

objekta. (Uže-100m, Karabineri-15 kom, L-pločica-15 kom, S-pločica-15 kom, gurtne te zamke

(svu opremu potrebno je označiti), pribor za topografsko snimanje također je obavezan.

Ostavite komentar