Lista prijavljenih natjecatelja na 2. Imbertrek

      Lista prijavljenih natjecatelja  
  Natjecateljska/Planinarska (cca 25 km)     Rekreativna/Jogging 10 km
Redni broj: Ime: Prezime: Plaćeno:   Redni broj: Ime: Prezime: Plaćeno:
1 Roko Pribičević Da   1 Maja  Gotovac Da
2 Hrvoje Bratoš Da   2 Maja  Plazibat Da
3 Ivan Marušić Ne   3 Matko Medak Da
4 Ivan Tafra Ne   4 Jesena Platiša Da
5 Nikola Božić Ne   5 Klara Pavić Da
6 Filip Sinovčić Ne   6 Milan Platiša Da
7 Vibor Kos Da   7 Suzana Kovačić Ne
8 Ivan Želalić Da   8 Mia Kekez Da
9 Andreja Kasunić Da   9 Ana Filipović Da
10 Hrvoje Nemčić Ne   10 Tereza Juričić Ne
11 Stipe Jerončić Ne   11 Ines Karaman Da
12 Ivo Pešić Ne   12 Ivana Karaman Da
13 Ivan Vojnović Ne   13 Manuela Pavić Da
14 Drago Pavić Da   14 Danica Jurjević Ne
15 Ivo Bašić Da   15 Ante Mandić Ne
16 Ivan Smoljanović Da   16 Karolina Perić Da
17 Ante Vidović Ne   17 Ante Mimica Da
18 Tea Čalogović

Da

  18 Filipa Vojnović Da
19 Ante Jeran Da   19 Marija Tafra Ne
20 Nikola Buljević Ne   20 Anamarija Domazet Ne
21 Ante Pešić Ne   21 Zlatka Stanić Da
22 Tomislav Markač Da   22 Ljubica Rogošić Da
23 Karolina Popovski Da   23 Danijela Ujević Ne
24 Vedrana Jerić-Miloš Ne   24 Ante Proso Da
25 Josip Stanić Ne   25 Bozena Crnomarković Ne
26 Jure Bilanović Ne   26 Antonela Parać Ne
27 Tomislav Maleć Ne   27 Jacklyn Giron Ne
28 Goran Krivić Da   28 Chris Lukić Ne
29 Julija Dobronić Da   29 Ana Petković Da
30 Zlatko Parać Da   30 Martina Pezo Ne
31 Marko De Micheli Vitturi Ne   31 Andrija Želalić Da
32 Teo Baučić Ne   32 Ante Baučić Ne
33 Ante Jović Da   33 Irena Čovo Baučić Ne
34 Maja Matković Da   34 Vesela Želalić Ne
35 Marin Škobalj Da   35 Bruna Kos Da
36 Ivan Prelas Da   36 Jelena Vracar Ne
37 Marko Herman Da   37 Ivan Petkovic Ne
38 Tino Marača Da   38 Iva Lukin Da
39 Meri Prar Da   39 Martina Marušić Da
40 Tea Radić Da   40 Vedrana Čikeš Čulić Da
41 Nenad Keč

Da

  41 Dražen Čulić Da
42 Frane Barač Ne   42 Petra Čulić Da
43 Ivan Lolić Da   43 Petar Andrijašević Da
44 Damir Ivanišević Ne   44 Anita Jović Andrijašević Da
45 Božica Magaš Ne   45 Bartul Andrijašević Da
46 Sanda Šimić Da   46 Toni Andrijašević Da
47 Srećko Milat Da   47 Mirko Vidović Ne
48 Jurica Cvetković Da   48 Sandra Todorić Da
49 Jandre Perković Ne   49 Josip Lelas Da
50 Jagoda Mach Ne   50 Filip Vojnović Ne
51 Ivica Mastelić Da   51 Vanja Čikeš Keč Da
52 Boris Filipović Grčić Da   52 Ela Keč Da
53 Pero Brajković Ne   53 Josip Krivić Da
54 Petra Ponoš Da   54 Sladjana Krivić Da
55 Hrvoje Kedžo Ne   55 Lovre Čulić Da
56 Mateo Peran Ne   56 Jakov Šimun Baučić Ne
57 Branko Tucak Ne   57 Vladimir Maras Da
58 Ivan Medved Ne   58 Lana Keč Da
59 Marina Bašić Da   59 Toma Keč Da
60 Josipa Filipović Da   60 Ane Gregov Da
61 Mate Ćurić Ne   61 Matko Tomas Ne
62 Nikolina Đivanović Ne   62 Ivan Perić Ne
63 Anita Prizmić Ne   63 Damir Debak Ne
64 Tamara Kristović Ne   64 Lucija Dabak Ne
65 Zoran Jelčić Ne   65 Marina Dabak Ne
66 Debora Petrović Ne   66 Marko Dabak Ne
67 Nikola Perlić Da   67 Maristela Dujić Da
68 Milko Ćakić Da   68 Marija Dabak Ne
69 Matija Bosak Ne   69 Zdravko Divić Ne
70 Ana Jagušt Ne   70 Marko Maleničić Ne
71 Ivana Samaržija Ne   71 Marin Ribičić Da
72 Gabrijela Čorkalo Ne   72 Danica Katičić Ne
73 Maja Bartolić Ne   73 Olgica Miloš Da
74 Duje Štambuk Ne   74 Andrea Miloš Da
75 Ivan Nimac Ne   75 Josip Ramljak Da
76 Ivan Grčić Ne   76 Iva Barišić Da
77 Ante Jurić Ne   77 Marina Sanader Da
78 Marijana Konžoman Da   78 Iva Martinović Da
79 Anita Smoljo Da   79 Bojan Banić Da
80 Nives Šarić Ne   80 Mia Gospić Da
81 Ana Matijaš Ne   81 Ivan Parać Da
82 Tomica Kolenko Ne   82 Stipe Kovačić Ne
83 Duje Lekšić Ne   83 Ante Mimica Ne
84 Nikolina Šustić Ne   84 Ivan Sovulj Ne
85 Vladimir Kekez Da   85 Martin Evačić Da
86 Ivan Filipović Ne   86 Silva Evačić Da
87 Petra Baleta Ne   87 Ema Mekinić Ne
          88 Ana Glaurdić Mekinić Ne
88 Mario Zulim Ne   89 Stjepan Mekinić Ne
89 Josip Medić Ne   90 Gorana Bešlić Ne
90 Denis Smoljanovič Da   91 Šimun Bartulović Da
91 Andrija Kalajžić Ne   92 Petra Bartulović Da
          93 Marijo Stančić Ne
          94 Sanja Bilić Ne
          95 Ivica Profaca Da
          96 Željka Profaca Da
          97 Jurica Perić Da
          98 Marina Kulaš Da
          99 Miodrag Kulaš Da
          100 Ivan Carević Ne
          101 Nina Borić Da
          102 Lana Jozipović Da
          103 Katarina Carević Ne
          104 Ile Mihaljević Ne
           105 Vlatko Verović Ne
          106 Tina Zemunik Da
          107 Marin Škobalj Da
          108 Nina Kelez Da
          109 Marija Kelez Da
          110 Marin Kelez Da
          111 Sarina Luketa Da
          112 Borna Luketa Da
          113 Nika Luketa Da
          114 Karmen Hrvatić Ne
          115 Neda Čaleta Ne
          116 Vedran Vukotić Da
          117 Ivana Vukotić Da
          118 Mate Beović Ne
          119 Kristina Petrović Ne
          120 Andrija Škarica Da
          121 Duje Braičić Da
          122 Luka Farić Ne
          123 Marija Bilić Ne
          124 Tamara Markotić Ne
          125 Bernard Ilić Ne
          126 Sanja Madunić Ne
          127 Janja Bracika Ne
          128 Sandra Pešić Ne
          129 Ivana Pezo Ne
          130 Nina Kaštelan Ne
          131 Marina Klarić Ne
          132 Ivana Rubić Tomasović Ne
          133 Katija Kovačić Ne
          134 Dražen Baučić Ne
          135 Majda Kovačić Ne
          136 Milka Stanić Ne
          137 Ines Kalajžić Ne
          138 Marija Baučić Ne
          139 Zdravka Samodol Ne
          140 Jelena Samodol Ne
          141 Marica Jukić Ne
          142 Ljerka Čulina Ne
          143 Mia Bartulica Da
          144 Ivica Jelinčić Da
          145 Ivica Jura Da
          146 Bogdan Niković Da
          147 Luka Zulin Ne
          148 Domina Pavlov Ne
          149 Žarka Ora Ne
          150 Marina Vuletić Ne
          151 Ivana Rubić Ne
          152 Ante Mamić Ne
          153 Diana Luketić Ne
          154 Merien Ilić Ne
          155 Hrvoje Braička Ne
          156 Dubravko Markota Ne
          157 Katija Utrobičić Ne
          158 Anamarija Šilović Ne
          159 Toni Rokov Ne
          160 Duška Lukić Ne
          161 Ivan Bugarin Ne

Nakon uplaćene startnine na žiro račun PD „IMBER“ OMIŠ (IBAN  HR1923300031100139605) vaša prijava je potpuna.

Prijave se otvaraju 20. veljače i traju do 20. ožujka (na sam dan utrke 22.03.14. može se prijaviti i uplatiti startninu od 08,00-08,30). Natjecatelji prijavljeni iza 17.03.14. nemaju osiguranu majicu.

 

 

Ostavite komentar