Eko i kulturna baština

SEKCIJA ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Dana 15.03 2007 krene jedna ekipa planinara u obilazak posljednjih ostataka zidina grada na takozvani Trijun. Bilo je na ideju Pere Karminatija da se i ta građevina dovede u red, očisti od svakojakog nereda koje su godinama ljudske nemarnosti prouzročile. Nakon te akcije stvoreni su uvjeti za osnivanje sekcije za očuvanje kulturne baštine i ekologija prirode. Kako se raspravljalo o…

Opširnije