(25. / 26. 03. 2023.)

25.03.2023. subotu proveli na stijeni špilje Bile Laze na Mosoru gdje su polaznici speleo škole ponovili osnovne tehnike kretanja te posjetili istu, u kasnim popodnevnim satima uputili smo se ponovno na Biokovo, na Kaoce gdje smo noćili u edukativnom centru “Zagorka” te ovu prigodu koristim, da javno, zahvalim Hrvatskim šumama, što su nam, po tko zna, koji put, izašli u susret.

U nedjelju 26.03. uputili smo se prema lokalitetu Ržišće u jamu Porta Volta ( P – 50 m) gdje smo pronašli vrlo interesantan paleontološki nalaz, koji jedva čekamo, da se determinira te su polaznici također imali prilike uočiti “in situ” u jednoj od kamenica kalcificiranog šišmiša, euforiji nije bilo kraja.
U takvoj emociji svi sudionici su sretno izašli iz jame te se u kasnim satima vratili svojim obiteljima i domovima.