3. SJEDNICA SEKCIJE

DATUM: 25.02.2009.

MJESTO: OMIŠ, Obala gusara bb

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE
SEKCIJE ČUVARI PLANINSKE PRIRODE

POČETAK: 20,00 sati

NAZOČNI: Neno Jurko, Duje Rastija, Iva Jurko, Jure Čokolić, Vid Abramović, Mirjana Pašalić,  Pjero Orlandini, Ivan Prelas i Miomir Fistanić.
Sjednicu je otvorio voditelj sekcije Miomir Fistanić, konstatirao da je sjednici nazočno devet članova sekcije te predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED:

1.    Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice sekcije
3.    Plan rada od ožujka do svibnja
4.    Dogovor o akciji čišćenja i markiranja puta Podašpilje – Imber.

Ad1. Na prijedlog voditelja sekcije Miomir Fistanića

JEDNOGLASNO JE ZA ZAPISNIČARA IZABRAN MIOMIR FISTANIĆ A ZA OVJEROVITELJE ZAPISNIKA MIRJANA PAŠALIĆ I VID ABRAMOVIĆ.

Ad2. Nakon što ga je voditelj sekcije Miomir Fistanić pročitao, bez rasprave

JEDNOGLASNO JE USVOJEN ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE SEKCIJE ČUVARI PLANINSKE PRIRODE.

Ad3. Po ovoj točci dnevnog reda otvorila se rasprava o potrebi uključivanja sekcije u čišćenje i pripremu puteva za markiranje. Voditelj sekcije Miomir Fistanić je predložio  pet akcija u ova tri mjeseca. Neno Jurko je pozdravio ideju i istakao da se u akcijama uvijek vrte jedni te isti ljudi. Pjero Orlandini je predložio da se održi još jedna akcija pošumljavanja. Na kraju se ipak uspjelo usuglasiti prijedlog plana rada te je

JEDNOGLASNO DONEŠEN PLAN RADA SEKCIJE ČUVARI PLANINSKE PRIRODE OD OŽUJKA DO SVIBNJA:

1.    01.03.2009.  ČIŠĆENJE I MARKIRANJE PUTA PODAŠPILJE-IMBER (u suradnji s markacijsakom sekcijom),
2.    08.03.2009.  ČIŠĆENJE PUTA RADMANOVE MLINICE-KUČIĆE,
3.    22.03.2009.  UREĐENJE IZLETIŠTA NA IMBERU (akcija u organizaciji sekcije, realizacija na nivou društva),
4.    05.04.2009.  UREĐENJE I MARKIRANJE PUTA GORICA-SV.VID (u suradnji s markacijskom sekcijom),
5.    03.05.2009.  UREĐENJE PUTA DO VISEĆGRADA (akcija u organizaciji sekcije, realizacija na nivou društva) i
6.    17.05.2009.  UREĐENJE PUTA DO KULE HERCEG STIPANA.

ZAVRŠETAK: 20,43 sata.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:                                                ZAPISNIČAR:

1.    Mirjana Pašalić _____________                                 ______________
2.    Vid Abramović ______________                                  Miomir Fistanić

Ostavite komentar