Subota 11.03.2023: bivši Rudnik Karbita Staro Selo Duće u starom selu Duće, Poljička planina
Polaznici škole su nastavili uvježbavati osnove spuštanja i podizanja korištenjem tehnika jednostrukog užeta (SRT), zatim prelazak međusidrišta i uzlova na užetu kao i savladavanje priječnica i devijatora. Naravno sve to uz uvijek neizbježno vježbanje uzlova i navezivanja.

Nakon subotnjeg dijela vježbi ekipa se spustila u Omiš gdje smo se pripremili za uspon i noćenje u planinarskom objektu (kući) “Luda Kuća” na Omiška Dinara do koje smo došli u večernjim satima nakon uspona od cca 2 km i savladavanja cca 500 m elevacije.

Nedjelja 12.03.2023: jama Rakita (-27 m), predio Imber na Omiškoj Dinari, u blizini Luda Kuca 650 m Planinarsko Društvo Imber Omiš
Nedjeljni dio praktičnih vježbi, nakon uvodnih predavanja i pripreme, započeo je dolaskom do ulaza u jamu Rakita ispod planinarske kuće u kojom smo proveli noć.

 

Jama Rakita je prvi prirodni speleološki objekt koji će polaznici škole posjetiti.
Svi su se uspješno spustili na dno jame koja je, iako mala, morfološki i tehnički bogata i idealna za početnike u speleologiji.
Polaznici su imali prilike upoznati načine kretanja, komunikacije, rasvjete i fotografiranja u speleološkim objektima. Također i kretanje u uskim prolazima, uz terensko predavanje o kripto – klimi, speleogenezi i speleomorfologiji.

Nakon izlaska iz jame u popodnevnim satima nedjelje uslijedilo je tradicionalno speleološko “krštenje” polaznika nakon njihovog uspješnog savladavanja prve jame uz nezaobilazna gesla: za planinarstvo – za prijateljstvo – za speleologiju!

SO PD Imber Omiš