free porn videos
black porn
sex cams
bigtits
best hd porn
sex videos

planinarska opca

AKCIJA ČIŠĆENJA PUTA OD DVORNICA DO PEĆINE JAVORNICA

Dana 22.03.2009.
DSC034141Iako je jaka, na udare vrlo jaka pa i olujna bura doprinjela da na akciji bude manje osoba nego inače, ipak se na startu (prva okuka prema Kučićima) okupila probrana ekipa: Srećko Vukasović, Stjepan Vukasović, Nenad Jurko, Tonći Semen, Jakov Vučak, Tomislav Novaković i Miomir Fistanić.

Opširnije...

AKCIJA ČIŠĆENJA LIVADE IZMEĐU KAŠTIL SLANICE I RADMANOVIH MLINICA

DANA 15.03.2009.

Picture 038_resizePolaznici OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE i PLANINARSKI PODMLADAK su zajedno organizirali i realizirali AKCIJU ČIŠĆENJA PRVE LIVADE IZMEĐU KAŠTIL SLANICE I RADMANOVIH MLINICA.
Skupilo se ukupno stotinjak kilograma raznog smeća, prije svega kesa, boca i papira a našao se tu i jedan akumulator i đezva za kavu. Osim akcije održala se i PRAKTIČNA VJEŽBA IZRADE NOSILA te šetnja do donje ceste prema Podašpilju.

Opširnije...

VJEŽBA IZ GSS-a I OSNOVE ALPINIZMA(MOSOR)

Dana 08.03.2009.

mosorskola2Vježbu iz GSS-a i osnove alpinizma u sklopu planinarske škole 2009.vodio je Zvonimir Kujundžić. Prisutni su bili slijedeći polaznici opće planinarske škole društva: Ivan Vučak, Jakov Vučak, Srećko Vukasović, Roko Pribičević, Nikola Ora i Dragan Lovrić.

Na praktičnom predavanju još su bili članovi Društva: Pjero Orlandini, Neno Jurko, Ivan Prelas, Ivan Tafra, Anja Maslov, Dragana Kujundžić, podmladak Društva Iva Jurko, Vid Abramović i Bepo Kujundžić te simpatizerka Društva Dijana Jurko.

Opširnije...

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA 2008.

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA nije održana 2007. godine jer se odlučilo da se promjeni termin održavanja škole. Umjesto termina od kraja rujna do sredine prosinca uveden je termin od početka veljače do kraja travnja, tako da je treća OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA PD «IMBER» OMIŠ počela sa radom 07.02.2008. godine (četvrtak) u prostorijama društva na Punti, Obala gusara bb (BARAKE) a završila sa radom 27.04.2008. godine, dodjelom diploma na «Odi proljeću 2008.» na Imberu. Pet prijavljenih polaznika je ukupno saslušalo sedamnaest predavanja u deset termina, bilo na jedanaest praktičnih vježbi na planinama te na kraju uspješno položilo završni ispit.

Opširnije...

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA 2006.

Druga OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA PD «IMBER-MOSOR» OMIŠ je počela sa radom 28.09.2006. godine (četvrtak) u prostorijama društva na Punti, Obala gusara bb (BARAKE). Kao i prve godine, tog prvog dana su se održala dva predavanja: «PRIPREME ZA ODLAZAK U PLANINU» i «KRETANJE U PLANINI». Predavanjima je tog dana nazočilo svih devet prijavljenih polaznika škole ali je u toku školovanja njih troje odustalo.

Opširnije...

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA 2005.

Prva OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA PD «IMBER-MOSOR» OMIŠ je počela sa radom 29.09.2005. godine (četvrtak) u prostorijama društva na Punti, Obala gusara bb (BARAKE), pod vodstvom Zvonimira Kujundžića i Pjera Orlandinija.

Opširnije...