gay porn
cartoon network porn
xxx hd
free cartoon porn
bigtits
free hot sex movies

Markacija

OBNOVLJENE MARKACIJE NA PL. PUTU ČEČUCI -PL. SKLONIŠTE "LUDA KUĆA" NA IMBERU

DANA 15.03.2009.
imber15.03.20091U organizaciji Markacijske sekcije našeg društva obnovljene su markacije od Čečuka do pl. skloništa na Imberu. Akciju su odradili Neno Jurko, Zdravko Škobalj, Goran Mlinar, Iva Jurko, Andrea Škobalj i Dijana Jurko. Oko planinarskog skloništa na Imberu ove je nedjelje bilo oko 40-tak ljudi (šteta što su nam neki „utekli“ prije zajedničke slike).

Opširnije...

IZVJEŠČE MARKACIJSKE SEKCIJE ZA 2008. GODINU

Markacijska sekcija „PD IMBER“ broji 12 članova. Od toga su dva registrirana markacista voditelja i sedam markacista pripravnika a ostali su članovi sekcije.

10. 02. 2008 god.
Markacijska sekcija započela sa trasiranjem i čišćenjem pl.staze R.Mlinice– Visećgrad.

17. 02. 2008 god.
Nastavljeno trasiranje i čišćenje pl. staze R. Mlinice-Visećgrad.

24.02. 2008 god.
Završeno markiranje pl. Staze Visećgrad- Fortica.

02.03. 2008 god.
Nastavljeno trasiranje i čišćenje pl. staze R. Mlinice-Visećgrad.

AKCIJA ČIŠĆENJA I MARKIRANJA PUTA PODAŠPILJE-PRIMORSKI DOLAC-IMBER

Dana 01.03.2009.

«ČUVARI PLANINSKE PRIRODE» i «MARKACIJSKA SEKCIJA», potpomognuti polaznicima OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE društva,  su zajednički organizirali i realizirali ovu akciju. Plan akcije je bio da se u 07,00 sati krene iz Omiša u pravcu Podašpilja osobnim autima. Nakon dolaska u Podašpilje članovi sekcije «ČUVARI PLANINSKE PRIRODE» su trebali odmah početi čistiti put prema Primorskom docu i dalje do Izvora na Imberu, dok su se članovi «MARKACIJSKE SEKCIJE» trebali popeti do Primorskog doca» i od njega početi popravljati markacije do skloništa na Izvoru.

Opširnije...

Markacijska sekcija

Prvi Markacisti xDje osnovana 2001. godine I danas broji petnaestak članova. U ovih osam godina djelovanja sekcija je obnovila sve postojeće planinarske putove na Omiškoj Dinari, dobrom djelu Poljičke planine kao i na Mosoru put Omiš - Gata - sv. Jure (Kozik). Osim toga sekcija je očistila i markirala preko dvadeset kilometara novih putova.
U sekciji imamo dva registrirana markacista-voditelja. Sekcija planira u idućih nekoliko godina dovršiti markiranje kompletne Omiške Dinare.
Početkom 2007. godine izdana je planinarsko-turistička karta Omiške Dinare s vodičem u mjerilu 1:25000. Prilaz najvećem vrhu Omiške Dinare moguć je s nekoliko strana.