free hd porn
hot sex videos
free gay videos
anal sex videos
young porn videos
cartoon porn

Planinarenje

Dani planinara hrvatske na Mljetu

1 1 1

Ovaj vikend posjetili smo otok Mljet u sklopu Dana hrvatskih planinara održanih od 28. do 30.4.

Register to read more...

Najpopularnije planinarske staze u nas

1 1 1
Početkom 2007. godine izdana je planinarsko-turistička karta Omiške Dinare s vodičem u mjerilu 1:25000. Prilaz najvećem vrhu Omiške Dinare moguć je s nekoliko strana.

Nabrojati ćemo neke od najatraktivnijih tura:

1. Planovo - kula Fortica - (Čečuci - Izvor (pl. sklonište)- vrh Kula - crkvica sv. Vida - Lokva (6 sati)
2. Gradska luka - Baučići - Čečuci - Izvor (pl. sklonište) - vrh Kula (3 sata)
3. Planovo - kula Fortica — Visećgrad - Radmanove mlinice (4 sata)
4. Podašpilje - Primorski dolac - crkvca sv. Vida - Lokva (3 sata)
5. PodašpiIje - Primorski dolac — Izvor (pl. sklonište) - vrh Kula — Čečuci — Baučići — Gradska luka (5 sati)

Do svih polaznih točka moguće je doći autobusom.