free sex pics
free gay porn
free gay porn videos
lesbian sex videos
3d cartoon porn
amateur sex videos

Poziv na plaćanje članarine za 2015. godinu

P O Z I V svim članovima PD "IMBER" OMIŠ koji u posljednje tri godine nisu platili članarinu a žele i nadalje biti članovi, da to učine do 31.12. 2014., uplatnicom (HUB) na žiro-račun društva (PD "IMBER" OMIŠ IBAN HR1923300031100139605).
Svi oni koji to urade imati će pravo glasa odnosno mogućnost sudjelovanja na IZBORNOM SABORU DRUŠTVA u siječnju 2015. godine i na taj način odlučivati o novom rukovodstvu društva.